پرسش هاي متداول

صفحه اصلی > پرسش هاي متداول

 بسمه تعالی

س. آيا امکان تبديل ارائه شفاهي به پوستر يا بالعکس وجود دارد؟

خیر

س. آيا امکان دارد که مقاله توسط فرد ديگري غير از نويسندگان مقاله ارائه شود؟

خير. مقاله بايد حتماً توسط يکي از نويسندگان مقاله بصورت حضوري ارائه گردد تا در مجموعه مقالات قرار گرفته و نمايه شود.

س. آيا امکان دارد غير از کسي که مقاله را در سامانه ثبت کرده، نويسندگان ديگر هم در همايش شرکت کنند؟

بله، افراد ديگر مي توانند يکي از گزينه هاي ديگر شرکت در همايش بدون ارائه مقاله را انتخاب و ثبت نام نمايند.

س. آیا امکان دارد براي ارائه مقاله چه بصورت شفاهي، چه بصورت پوستر حضور نداشته باشیم؟

خير. حتما لازم است هر مقاله چه بصورت پوستر بوده چه بصورت شفاهي توسط يکی از نویسندگان مقاله ارائه حضوری شود و در غير اين صورت مقاله نمایه نخواهد شد و وجه پرداختی نیز مسترد نخواهد گردید.

س. آيا مي توانم زمان ارائه خود را تغییر دهم؟

بطور کلی خير، چون جابجا کردن زمان ارائه ها باعث تغيير مداوم جدول زمانی کنفرانس و بي نظمي خواهد شد و امکان برنامه ريزي مداوم جدول زمانی وجود ندارد.