مسابقه

صفحه اصلی > مسابقه

 بسمه تعالی
 

به موازات دهمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران (MVIP2017) مسابقه اي از سوي مرکز تحقيقات پردازش سينگال و تصوير پزشکي جهت تشخيص شبکيه سالم از بيمار سازماندهي شده است که از همه علاقمندان دعوت مي شود در اين مسابقه جذاب شرکت نمايند.
فراخوان اين مسابقه را مي توانيد از سايت اصلي --> اطلاع رساني --> فايلها --> Retinal OCT Classification Challenge.pdf دريافت نمائيد.

در صورتي که کارهاي انجام شده از يک حداقل قابل قبولي برخوردار باشد به نفرات اول تا سوم جوايز زير تعلق خواهد گرفت:
رتبه اول مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ريال، رتبه دوم مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ريال و رتبه سوم مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ريال. به رتبه هاي اول تا سوم گواهي اخذ رتبه نيز اهدا خواهد شد.

با تشکر