معرفی همایش

صفحه اصلی > معرفی همایش

با استعانت از درگاه خداوند سبحان، پس از نه دوره برگزاري موفق کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران، دهمين دوره اين کنفرانس توسط دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان و انجمن بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران در آذرماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. هدف از برگزاري اين کنفرانس ايجاد محيطي مناسب جهت تبادل نظر و ارائه آخرين دستاوردهاي علمي پژوهشگران و دست اندرکاران در زمينه بينائي ماشين و پردازش تصوير مي باشد. کميته علمي کنفرانس از کليه پژوهشگران، صاحب نظران و متخصصان دعوت مي نمايد که آخرين دستاوردهاي خود را طبق تاريخهاي اعلام شده به کنفرانس ارسال نمايند. مقالات بايستي از کيفيت مطلوب برخوردار بوده و در مجلات و کنفرانسهاي ديگر ارائه نشده باشند.
 
پذيرش مقاله ها به دو زبان فارسي و انگليسي امکان پذير مي باشد.