تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم


مهلت ارسال مقالات: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۵ شهريور ۱۳۹۶

مهلت پيشنهاد ارائه کارگاه آموزشي: ۳۱ شهريور ۱۳۹۶

اعلام نتيجه داوري مقالات: ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۳۰ مهر ۱۳۹۶

آخرين مهلت ارسال مقالات پذيرش شده: ۱ آبان ۱۳۹۶

ارائه کارگاههاي آموزشي: ۳۰ آبان ۱۳۹۶

برگزاري کنفرانس: ۱-۲ آذر ۱۳۹۶