اخبار

1396/07/22
در حاشيه دهمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران، مسابقه اي جهت تشخيص شبکيه سالم از بيمار برگزار خواهد شد.


 در حاشيه دهمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران توسط مرکز تحقيقات پردازش سيگنال و تصوير پزشکي مسابقه اي جهت تشخيص شبکيه بيمار از سالم از روي تصاوير چشم پزشکي سازماندهي شده است. از همه علاقمندان دعوت مي شود که در اين مسابقه جذاب شرکت نمايند.

جهت دريافت اطلاعات بيشتر به منوي مسابقه صفحه اصلي سايت کنفرانس مراجعه نمائيد.

با تشکر