اخبار

علاقمندان به ارائه کارگاه آموزشي بت مسئول برگزاري کارگاهها تماس بگيرند. ...

ادامه مطلب

علاقمندان به حمايت از کنفرانس لطفا با دبير اجرائي کنفرانس تماس بگيرند. ...

ادامه مطلب

دهمين کنفرانس بينائي ماشين و پردازش تصوير ايران آذرماه ۱۳۹۶ در دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي گردد. ...

ادامه مطلب
جزئیات بیشتر

دربارة کنفرانس